Aan een interieur moet je kunnen zien wie er leeft, niet wie het heeft ontworpen.

Een concept uitwerken is een proces waarbinnen de gebruiker centraal staat, we hechten er daarom veel belang aan om u daarin actief te betrekken.